MENU

 

Commission on Audit na COA ang turing
Natatanging tanggapang may maselang tungkulin
Ang COA ang tanod sa salaping bayan
Katulong at gabay sa pag-unlad ng ating lipunan 

 

Kaya tayong taga-COA
Sana'y maging tunay na lingkod bayan
At hindi dapat masindak
Kahit sa tukso't bantang ating hinaharap 

 

Ang COA ay bisig ng pamahalaan
Kabang baya'y sinisikap mapagbungang tunay
Ang COA ay ating taga-bantay yaman

 

Katulong at gabay sa pag-unlad ng ating lipunan (2x)

INTRANET LOG IN

Enter your username and password to access this service. Remember to click Log Out at the end of your session and close the browser. If you have problems using this service please contact the ITS Office: 888-09-42 / VOIP (108,112,113).
Username: 0123456
Password: 0123456